etap1.jpg

Firma WROBIS-DEVELOPER-ŚWIDNICA Sp. z o.o. powstała w marcu 2007 roku. Wspólnikiem, a zarazem głównym udziałowcem, jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” S.A., funkcjonujące na rynku budowlanym od 1948 roku, mogące poszczycić się wieloma osiągnięciami, we współpracy z developerem oferującym mieszkania w nowym dworze mazowieckim

W kwietniu 2007 roku WROBIS-DEVELOPER-ŚWIDNICA Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000278159, NIP: 8971727068, Regon 020481774

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • budownictwo;
  • zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami (we współpracy z Kancelarią Brokerską Adler Brokers);
  • obsługa nieruchomości i wyceny nieruchomości przez Rzeczoznawcę majątkowego

Na mocy prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i wiążacego aktu notarialnego z kancelarii notarialnej z Wrocławia, rozpoczęliśmy budowę I etapu realizacji inwestycji przy ul. Księcia Bernarda 4 i Władysława Hermana 3 (rejon ul. Stęczyńskiego). W związku z tym, pragniemy zainteresować Państwa naszą ofertą mieszkaniową w czterokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych z windą w każdym budynku i garażem podziemnym. Tu znajdą Państwo szczegóły oferty.

Pomimo krótkiej historii, dążymy do tego, aby zająć silną pozycję na lokalnym rynku budownictwa mieszkaniowego. Mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć dzięki Państwu.
Obsługę prawną zapewnia kancelaria swg z Wrocławia.

 
TELMONT - przewierty sterowane
rodzinanaswoim_logo.gif